De modernistische stijl, ook wel modernisme genoemd, is een bouwstijl die over een lange periode werd bedacht. Zo begonnen architecten al rond de jaren ’20 van de vorige eeuw over deze bouwstijl na te denken. Bij gebrek aan opdrachten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, hadden architecten hier namelijk veel tijd voor. Uiteraard werd er tijdens elke oorlog vooral nagedacht over hoe er na de oorlog zo goed mogelijk woningen konden worden gebouwd. Hierdoor ontstond tussen deze twee Wereldoorlogen een nieuwe, door sommigen radicaal te noemen, bouwstijl: het modernisme. Door de jaren heen, tot in de jaren ‘80, werd deze bouwstijl steeds verder ontwikkeld én ook steeds vaker toegepast. 

‘De functionele stad’

Le Corbusier wordt door veel mensen gezien als 1 van de pioniers van de modernistische bouwstijl. Bij het vormgeven van deze stijl vonden hij en andere architecten het belangrijk dat de moderne, naoorlogse architectuur functioneel was en daardoor voldeed aan de behoeften van mensen. In 1933 bedacht hij samen met een grote groep andere architecten ‘de functionele stad’. In deze stad moesten werken, wonen, vervoer en recreatie ruimtelijk van elkaar worden gescheiden. Dit resulteerde er onder andere in dat hoogbouw een grotere rol ging spelen. 

Naast functioneel ook efficiënt

Naast dat de bouwstijl voor functionele gebouwen moest zorgen, moesten deze gebouwen ook efficiënt te bouwen zijn. Hierdoor gaat bij deze stijl de voorkeur vooral uit naar gestandaardiseerde bouwonderdelen en lichte bouwtechnieken en moderne materialen. Een goed voorbeeld van dat laatste is het door Le Corbusier geïntroduceerde onbewerkt beton, ook wel beton brut genaamd.  

Wat zijn de kenmerken van de modernistische bouwstijl?

De belangrijkste kernwoorden van de modernistische bouwstijl zijn: lucht, licht en ruimte. Alle gebouwen in de modernistische stijl worden vanuit deze kernwoorden ontworpen en gebouwd. 

U kunt deze bouwstijl dan ook herkennen aan: 

  • Het feit dat gebouwen vooral uit rechthoekige blokken bestaan; 
  • Het weglaten van muren, waardoor er meer open ruimtes worden gecreëerd; 
  • Het zien van inbouwmeubilair als onderdeel van het ontwerp; 
  • De combinatie van glas en baksteen met moderne materialen zoals onbewerkt beton; 
  • Gebouwen die zijn afgedekt met een plat of licht schuin dak. 

Dankzij deze kenmerken krijgen de gebouwen die in deze stijl worden gebouwd een strakke, moderne uitstraling die door sommige mensen zelfs als formeel wordt gezien. 

De Middelbare Technische School in Groningen

De middelbare Technische School in Groningen is een belangrijke ontwikkeling geweest in de modernistische bouw. Tijdens het bouwen van deze school werd er namelijk voor het eerst beton als bouwmateriaal voor een gebouw gebruikt dat geen fabriek is. 

Modernistische villa’s

Door de jaren heen zijn er ontzettend veel gebouwtypen in de modernistische stijl gebouwd, zo ook prachtige villa’s. Een villa dat in deze stijl is gebouwd, heeft dankzij de rechthoekige vormen, het strakke lijnenspijl en de combinatie van glas, baksteen en moderne bouwmaterialen een ontzettend luxe en elegante uitstraling. Bovendien worden er dankzij de bouwstijl open en lichte ruimtes gecreëerd in de woning, waardoor u ook in de woning zelf een gevoel van rust en luxe ervaart.  

Bent u op zoek naar een specialist in villabouw die voor u zo’n prachtige modernistische villa kan realiseren? Neem dan gerust contact met ons op, want wij vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden.
 

Terug naar overzicht