American Beauty

Een horizontale belijning, waardoor de luxe villa optisch meer breedte krijgt. Dakhellingen met een licht verval. En niet te vergeten: grote dakoverstekken en meerdere dakvlakken rondom. Ziedaar de stijlmiddelen die kenmerkend zijn voor de Amerikaanse stroming in de architectuur. Frank Lloyd Wright, de vermaarde architect en grondlegger van deze stijl, beoogde een uitstraling die robuust is en die tegelijkertijd een zeker ‘joie de vivre’ tentoonspreidt. De architecten van Vroom zijn er overtuigend in geslaagd om deze stijl te boetseren naar de wensen van de opdrachtgever.

Uw eigen woning laten bouwen? Neem gerust contact op voor meer informatie over het bouwen van een eigen woning.