De technologieën Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) bestaan al een aantal jaar, maar worden allebei nog steeds verbeterd. Anno 2018 zijn deze technologieën zo erg goed verbeterd, dat ze ook goed te gebruiken zijn in de bouw.

virtual reality, augmented reality,bouw

Wat is Virtual Reality?

Virtual Reality kun je naar het Nederlands vertalen naar schijnwerkelijkheid. Virtual Reality bootst namelijk via een computer een omgeving na. Deze nagebootste omgeving kun je ervaren door een VR-bril en een koptelefoon op te zetten. De gesimuleerde werkelijkheid bestaat doorgaans uit 3D effecten en 360 graden beelden, waardoor de gebruiker het gevoel krijgt dat hij echt in de virtuele omgeving aanwezig is.

Waardoor is Virtual Reality gebruiksvriendelijker geworden?

Virtual Reality werd de afgelopen jaren vooral voor amusement gebruikt. Echter is de technologie enorm verbeterd, waardoor ook de gebruikersvriendelijkheid is toegenomen. Hierdoor kan Virtual Realtiy voor veel meer doeleinden worden ingezet. Zo zijn de headsets die bij Virtual Reality worden gebruikt lichter geworden. Daardoor kan de gebruiker zich beter bewegen in de gesimuleerde werkelijkheid. Voorheen werden gebruikers weleens misselijk van een VR-ervaring, doordat de beelden niet goed rendeerden. Nu ook de software en hardware is verbeterd, komt die misselijkheid bij de meeste gebruikers gelukkig niet meer voor.

Hoe wordt Virtual Reality toegepast in de bouw?

Virtual Reality kan vooral worden toegepast op de architectuur en ontwerp van een bouwproject. Een groot pluspunt is namelijk dat het mogelijk is om een Bouwwerkinformatiemodel (BIM) te converteren naar een Virtual Reality simulatie. Daardoor kan een bouwproject worden gevisualiseerd voor een belanghebbende, zonder dat de bouw überhaupt is begonnen. Op deze manier kan een belanghebbende zich een goede voorstelling maken van hoe het eindresultaat zal zijn. Diegene hoeft daarvoor niet eens op de bouwplaats aanwezig te zijn. Bovendien kunnen eventuele wensen of aanpassingen direct worden doorgevoerd, waardoor het bouwproject minder vertraging oploopt. Zodoende kan een bouwproject dankzij Virtual Reality veel soepeler verlopen.

Wat is Augmented Reality?

Bij Virtual Reality waant de gebruiker zich in een omgeving dat gesimuleerd is door een computer. Bij Augmented Reality kan de gebruiker nog steeds de echte omgeving zien, maar is over die omgeving een digitaal laagje gelegd. Door dat laagje kunnen er virtueel allerlei dingen aan de werkelijkheid worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: afbeeldingen, teksten, video, geluid en GPS-gegevens. Door middel van Augemented Reality kan een object of omgeving zodoende worden verrijkt met extra informatie. Augmented Reality kan door smartphones en tablets worden waargenomen. Daardoor kan de gebruiker gewoon op zijn scherm de extra virtuele informatie zien dat aan een object is toegevoegd.

Hoe wordt Augmented Reality toegepast in de bouw?

De technologie van Virtual Reality is al veel verder ontwikkeld dan die van Augmented Reality. Echter denkt men dat het gebruik van Augmented Realty in de bouw na verloop van tijd steeds gewoner zal worden. Met behulp van deze technologie kan er namelijk gemakkelijk een goed logistiek plan en bouwschema worden gemaakt. Bovendien kan een projectleider via Augmented Reality informatie aan zijn personeelsleden doorgeven, terwijl zij gewoon aan het werk zijn. Dat scheelt weer tijd! Daarnaast zal het dankzij deze technologie ook steeds normaler worden dat een projectleider informatie op een bouwplaats opneemt en doorstuurt naar de ontwerpers. Dat is handig als er tijdens het bouwen een probleem is geconstateerd of als er tussendoor even iets moet worden toegelicht.

Augmented Reality bij materiaalbeheer

Als Augmented Reality verder is ontwikkeld, kan het zelfs helpen bij het beheren van het materiaal dat tijdens een bouwproject nodig is. Het wordt namelijk waarschijnlijk mogelijk dat dankzij deze technologie kan worden bijgehouden welk materiaal is gebruikt, welk materiaal nog nodig is en welk bedrijf dat materiaal kan leveren.

Zoals u ziet zijn zowel Virtual Reality en Augmented Reality, zodoende ontwikkeld dat ze een bouwproject al veel soepeler kunnen laten verlopen. Welke rollen deze beide technologieën nog meer zullen vervullen in de bouw, zal de toekomst uitwijzen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog opmerkingen of vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht