Het aantal geplaatste zonnepanelen is opnieuw toegenomen. Er is in 2011 maar liefst 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor. De productie van zonnestroom nam als gevolg van deze uitbreiding toe tot 90 miljoen kWh in 2011. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt.

Prijzen

De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald doordat producenten erin geslaagd zijn hun kosten omlaag te brengen. Daarnaast staat de prijs onder druk door invoer van goedkope panelen uit China. Als gevolg van de prijsdalingen is een investering in zonnestroom door particulieren en bedrijven sneller terugverdiend. Kleinverbruikers mogen de produceerde zonnestroom bovendien aftrekken van het eigen elektriciteitsverbruik en betalen daardoor minder energiebelasting.

Subsidie

Subsidies spelen belangrijke rol zonnestroom wordt ondersteund met subsidies. In 2011 was de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) de belangrijkste subsidie voor nieuwe zonnepanelen in Nederland. Ongeveer de helft van de nieuwe panelen is geplaatst met een SDE-subsidie. In 2011 werd 7 miljoen euro aan SDE-subsidie voor zonnestroom uitgekeerd. Aanvragers kunnen 15% van het aankoopbedrag van de zon-PV installatie terugkrijgen met een maximum van € 650,=.

Nieuwbouw

Bij bouwbedrijf Vroom is het mogelijk volledig op maat en in elke architecturale stijl, binnen uw budget met onze architect een plan te realiseren waarbinnen zonnepanelen worden verwerkt in u nieuwbouwwoning. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u om ook uw woning duurzaam te bouwen.

Terug naar overzicht